ÅRETS HUND


  • Reglene for alle årets hund kategorier kan kun endres ved årsskiftet
  • Konkurransen vil bli utlyst på hjemmesiden og klubbens sider på Facebook.

Årets Hund kategorier / Informasjon om regler og påmelding: 


Årets Veteran 2019 - Pinscher

Magleddies Mostawesome
INT NORD UCH NORDIC UCH N VCH KBHVW-17 AD RL1 NVV-19