Årets brukshund 2014

1. N VCH Super-Trouper (pinscher) 70 poeng (2 prøver)
Eier og fører: Line Brenna

2. INT NORD UCH FIV-11 JWW-11 EUJW-11 CEW-11 NV-12 Theneican’s Louis Vuitton (dvergpincher) 50 poeng 
(2 prøver). Eier og fører: Ulla Grudt

3. AD Estrellapinsch Black Free Fall (dvergpinscher) 30 poeng (1 prøve)
Eier: Anita Larsen. Fører: Simone Vermeulen

4. N UCH AD Rivendells Lucky Luke (pinscher) 30 poeng (1 prøve)
Eier og fører: Tine Hareide Larsen