REGLER FOR ÅRETS AGILITYHUND 2023

REGLER

• Eier eller fører må være medlem av Norsk Pinscherklubb
• Man må selv melde på hunden sin
• Kun individuelle resultater teller
• Reglene gjelder for offisielle stevner i stevneåret
• Årets Agilityhund kåres per klasse og det vil kåres 3 statuetter:
     Årets Agilithund klasse 1
     Årets Agilityhund klasse 2
     Årets Agilityhund klasse 3
• Poengberegning per per klasse følger av Devent sin poengberegning for Årets hund
• Samme hund kan meldes på til flere statuetter der den kvalifiserer

POENGBEREGNING

Plasseringspoeng

Nr 1 = 100 poeng
Nr 2 = 80 poeng
Nr 3 = 60 poeng
Nr 4 = 50 poeng
Nr 5 = 40 poeng
Nr 6 = 30 poeng
Nr 7 = 20 poeng
Nr 8 = 15 poeng
Nr 9 = 10 poeng
Nr 10 = 5 poeng

Antall poeng: 1 poeng pr startende hund (for stevner som ikke er kjørt i Devent er "ikke møtt" inkludert da datagrunnlaget ikke gir mulighet til å fjerne disse)

Feilpoeng: 20 poeng for feilfritt løp

I klasse 1 og 2 teller de 3 beste løpene i agility og hopp
I klasse 3 teller de 5 beste løpene i agility og hopp

PÅMELDING

• Påmelding sendes per e-post til aretshundworking.npk@gmail.com
• Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen
• En E-post per hund
• Emnefeltet markeres med hundens stamtavlenavn samt AGILITY og hvilken klasse påmeldingen gjelder! 
Eks. «Hund Hundesen – AGILITY KLASSE 1»
• Frist for påmelding og innsending av resultater er 5.januar året etter
• Alle som sender inn påmelding skal motta bekreftelse på at mailen er mottatt! Ingen bekreftelse = ingen påmelding