REGLER FOR ÅRETS AGILITYHUND 2022


Utmerkelsen omfatter alle offisielle utstillinger arrangert av NKK og medlemsklubber/forbund. 

- Eier og fører må være medlem av NPK og eier må selv melde på hunden til konkurransen, samt innsending av resultater.
- Kun individuelle resultater teller
- Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum av totalt antall stevner
- Påmelding sendes per e-post til:  aretshundworking.npk@gmail.com
- Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen. 


Poengene blir beregnet på følgende måte:

Klasse 1:
gjelder klasse 1 ekvipasjer i offisiell agility og hopp
- beregnes for hver størrelse (liten, mellom og stor)
- 5 beste ekvipasjer pr stevne får poeng etter følgende skala :
1.plass = 50 poeng
2.plass = 40 poeng
3.plass = 30 poeng
4.plass = 20 poeng
5.plass = 10 poeng

I tillegg gis det 20 bonus poeng ved feilfritt løp.
Og til slutt 1 ekstra poeng pr startende hund i klassen.

Klasse 2:
gjelder klasse 2 ekvipasjer i offisiell agility og hopp
- beregnes for hver størrelse (liten, mellom og stor)
- 5 beste ekvipasjer pr stevne får poeng etter følgende skala :
1.plass = 60 poeng
2.plass = 50 poeng
3.plass = 40 poeng
4.plass = 30 poeng
5.plass = 20 poeng

I tillegg gis det 30 bonus poeng ved feilfritt løp.
Og til slutt 1 ekstra poeng pr startende hund i klassen.

Klasse 3:
gjelder klasse 3 ekvipasjer i offisiell agility og hopp
- beregnes for hver størrelse (liten, mellom og stor)
- 5 beste ekvipasjer pr stevne får poeng etter følgende skala :
1.plass = 70 poeng
2.plass = 60 poeng
3.plass = 50 poeng
4.plass = 40 poeng
5.plass = 30 poeng

I tillegg gis det 40 bonus poeng ved feilfritt løp.
Og til slutt 1 ekstra poeng pr startende hund i klassen.

Praktiske opplysninger:

Man må selv si ifra om man ønsker å ha med sin hund i konkurransen om Årets Agilityhund! 


ALLE SOM MELDER PÅ HUND TIL KONKURRANSEN MÅ SENDE INN EN E-POST PER HUND OG MERKE EMNEFELTET MED HUNDENS STAMTAVLENAVN OG NAVNET PÅ KÅRINGEN!

Det er de 6 beste løpene i hopp og de 6 beste løpene i agility som teller uavhengig av hvilken klasse de er startet i. Det er kun fullstendige resultater hentet fra NKK dogweb som vil være tellende, om ikke kritikkskjema vedlegges e-posten. 

Påmelding og eventuelle kritikkskjemaer sendes til:  aretshundworking.npk@gmail.com

Alle som melder på skal motta bekreftelse per e-post på at påmeldingen er mottatt. Ingen bekreftelse=påmelding ikke registrert.
 
Husk å melde på din hund dersom du ønsker å delta i konkurransen!
Gjerne så raskt som mulig slik at vi kan få kommet i gang med utregningen - dette gjør jobben enklere og ikke minst raskere.
 
 FRISTEN FOR Å SENDE INN PÅMELDING OG EVENTUELLE RESULTATER ER 5.JANUAR ÅRET ETTER!

Lykke til!