REGLER FOR ÅRETS BRUKSHUND 2023

REGLER

• Eier eller fører må være medlem av Norsk Pinscherklubb
• Man må selv melde på hunden sin
• Kun individuelle resultater teller
• Reglene gjelder for offisielle stevner i stevneåret
• De 6 beste resultater er tellende
• Ved poenglikhet vinner den yngste hunden
• Oppnådde resultater må dokumenteres ved NKK Dogweb eller med kopi av kritikkskjema

POENGBEREGNING

Blodsporprøve

AK (åpen klasse)
1. premie 40 poeng
2. premie 30 poeng
3. premie 10 poeng

EK (elite klasse)
70-100 KP 50 poeng
50-69 KP 40 poeng
20-49 KP 20 poeng

Tilleggspoeng for HP 10 poeng

​(KP= konkurransepoeng)

Fersksporprøve
10-9 poeng 40 poeng
8 poeng 35 poeng
7 poeng 30 poeng
6-5 poeng 25 poeng

Godkjent ettersøkshund
Poeng for godkjenning 10 poeng

(For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. premie på blodsporprøve og minimum 7 poeng på fersksporprøve).

Sporhundprøve
SPH 1 (FH), bestått 40 poeng
SPH 2 (IPO-FH), bestått 50 poeng

Utholdenhetsprøve 
UHP (AD), bestått 30 poeng

Ferdselsprøve 
FP (BH), bestått 40 poeng

Brukshundprøver, nordisk program
Godkjent i klasse D 50 poeng
Opprykk til klasse C 10 poeng
Godkjent i klasse C 60 poeng
Opprykk til klasse B 10 poeng
Godkjent i klasse B 70 poeng
Opprykk til klasse A 10 poeng
Godkjent i klasse A 80 poeng

PÅMELDING

• Påmelding sendes per e-post til aretshundworking.npk@gmail.com
• Resultater fra Dogweb eller kopi av kritikkskjema må sendes i påmeldingen
• Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen
• En E-post per hund
• Emnefeltet markeres med hundens stamtavlenavn samt BRUKS! Eks. «Hund Hundesen – BRUKS»
• Frist for påmelding innsending av resultater er 5.januar året etter
• Alle som sender inn påmelding skal motta bekreftelse på at mailen er mottatt! Ingen bekreftelse = ingen påmelding