REGLER FOR ÅRETS BRUKSHUND 2022


Utmerkelsen omfatter alle offisielle utstillinger arrangert av NKK og medlemsklubber/forbund. 


Eier og fører må være medlem av NPK og eier må selv melde på hunden til konkurransen, men NPK tar seg av utregning av poeng.
Kun individuelle resultater teller.
Reglene gjelder for offisielle stevner i stevneåret og de 6 beste resultatene er tellende.
Ved poenglikhet vinner den yngste hunden.
Oppnådde resultater må dokumenteres ved NKK Dogweb eller med kopi av kritikkskjema som sendes til aretshundworking.npk@gmail.com 
- Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen. 


E-poster som inneholder kritikkskjema må merkes: "Kritikkskjema til Årets Brukshund" samt hundens stamtavlenavn.

Poengene blir beregnet på følgende måte:

Blodsporprøve

AK (åpen klasse)
1. premie 40 poeng
2. premie 30 poeng
3. premie 10 poeng

EK (elite klasse)
70-100 KP 50 poeng
50-69 KP 40 poeng
20-49 KP 20 poeng

Tilleggspoeng for HP 10 poeng

​(KP= konkurransepoeng)

Fersksporprøve
10-9 poeng 40 poeng
8 poeng 35 poeng
7 poeng 30 poeng
6-5 poeng 25 poeng

Godkjent ettersøkshund
Poeng for godkjenning 10 poeng

(For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. premie på blodsporprøve og minimum 7 poeng på fersksporprøve).

Sporhundprøve
SPH 1 (FH), bestått 40 poeng
SPH 2 (IPO-FH), bestått 50 poeng

Utholdenhetsprøve 
UHP (AD), bestått 30 poeng

Ferdselsprøve 
FP (BH), bestått 40 poeng

Brukshundprøver, nordisk program
Godkjent i klasse D 50 poeng
Opprykk til klasse C 10 poeng
Godkjent i klasse C 60 poeng
Opprykk til klasse B 10 poeng
Godkjent i klasse B 70 poeng
Opprykk til klasse A 10 poeng
Godkjent i klasse A 80 poeng

Praktiske opplysninger:

Man må selv si ifra om man ønsker å ha med sin hund i konkurransen om Årets Brukshund!

ALLE SOM MELDER PÅ HUND TIL KONKURRANSEN MÅ SENDE INN EN E-POST PER HUND OG MERKE EMNEFELTET MED HUNDENS STAMTAVLENAVN OG NAVNET PÅ KÅRINGEN!


Det er de 6 beste resultatene som er tellende. Oppnådde resultater må dokumenteres, og det er kun fullstendige resultater hentet fra NKK dogweb som vil være tellende, om ikke kritikkskjema vedlegges e-posten. 

Påmelding og eventuelle kritikkskjemaer sendes til:  aretshundworking.npk@gmail.com

Alle som melder på skal motta bekreftelse per e-post på at påmeldingen er mottatt. Ingen bekreftelse=påmelding ikke registrert. Send påmelding gjerne så raskt som mulig slik at vi kan få kommet i gang med utregningen - dette gjør jobben enklere og ikke minst raskere.


FRIST FOR PÅMELDING OG INNSENDING AV RESULTATER ER 5.JANUAR ÅRET ETTER!

Lykke til!