REGLER FOR ÅRETS LYDIGHETSHUND 2023

REGLER

•  Eier eller fører må være medlem av Norsk Pinscherklubb
• Man må selv melde på hunden sin
• Kun individuelle resultater teller
• Reglene gjelder for offisielle stevner i stevneåret
• De 6 beste resultater er tellende
• Ved poenglikhet vinner den yngste hunden
• Oppnådde resultater må dokumenteres ved NKK Dogweb eller med kopi av kritikkskjema
• Årets Lydighetshund kåres per klasse og det vil kåres 4 statuetter:
     Årets Lydighetshund klasse I
     Årets Lydighetshund klasse II
     Årets Lydighetshund klasse III
     Årets Lydighetshund klasse FCI3
• Samme hund kan meldes på til flere statuetter der den kvalifiserer

POENGBEREGNING

Lp I
1. premie 40 poeng
2. premie 30 poeng
3. premie 20 poeng

Lp II 
1. premie 50 poeng
2. premie 40 poeng
3. premie 30 poeng

Lp III
1. premie 60 poeng
2. premie 50 poeng
3. premie 40 poeng

FCI 3: 
1. premie 80 poeng
2. premie 70 poeng
3. premie 60 poeng

PÅMELDING

• Påmelding sendes per e-post til aretshundworking.npk@gmail.com
• Resultater fra Dogweb eller kopi av kritikkskjema må sendes i påmeldingen
• Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen
• En E-post per påmelding
• Emnefeltet markeres med hundens stamtavlenavn samt LYDIGHET og hvilken klasse påmeldingen gjelder! Eks. «Hund Hundesen – LYDIGHET KLASSE I»
• Frist for påmelding og innsending av resultater er 5.januar året etter
• Alle som sender inn påmelding skal motta bekreftelse på at mailen er mottatt! Ingen bekreftelse = ingen påmelding