REGLER FOR ÅRETS LYDIGHETSHUND 2022


Utmerkelsen omfatter NKK's Lydighetsprøver (LP).

- Eier og fører må være medlem av NPK og eier må selv melde på hunden til konkurransen,
men NPK tar seg av utregning av poeng
- Kun individuelle resultater teller
- Reglene gjelder for offisielle stevner og de 6 beste resultatene er tellende
- Ved poenglikhet vinner den med premiering i høyeste klasse
- Ved klasselikhet vinner den med høyeste premie i klassen
- Ved likhet i klasse og premiegrad vinner den yngste hunden
Oppnådde resultater må dokumenteres ved NKK Dogweb eller med kopi av kritikkskjema som sendes til aretshundworking.npk@gmail.com 
- Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen.  

E-poster som inneholder kritikkskjema må merkes: "Kritikkskjema til årets lydighetshund" samt hundens stamtavlenavn.

Poengene blir beregnet på følgende måte:

Lp I
1. premie 40 poeng
2. premie 30 poeng

Lp II 
1. premie 50 poeng
2. premie 40 poeng
3. premie 30 poeng

Lp III
1. premie 60 poeng
2. premie 50 poeng
3. premie 40 poeng

FCI 3: 
1. premie 80 poeng
2. premie 70 poeng
3. premie 60 poeng

Praktiske opplysninger:

Man må selv si ifra om man ønsker å ha med sin hund i konkurransen om Årets Lydighetshund!


ALLE SOM MELDER PÅ HUND TIL KONKURRANSEN MÅ SENDE INN EN E-POST PER HUND OG MERKE EMNEFELTET MED HUNDENS STAMTAVLENAVN OG NAVNET PÅ KÅRINGEN!

Det er de 6 beste resultatene som er tellende. Oppnådde resultater må dokumenteres, og det er kun fullstendige resultater hentet fra NKK dogweb som vil være tellende, om ikke kritikkskjema vedlegges e-posten. 

Påmelding og eventuelle kritikkskjemaer sendes til:  aretshundworking.npk@gmail.com

Alle som melder på skal motta bekreftelse per e-post på at påmeldingen er mottatt. Ingen bekreftelse=påmelding ikke registrert.

Husk å melde på din hund dersom du ønsker å delta i konkurransen!
Gjerne så raskt som mulig slik at vi kan få kommet i gang med utregningen - dette gjør jobben enklere og ikke minst raskere.

FRIST FOR PÅMELDING OG INNSENDING AV RESULTATER ER 5.JANUAR ÅRET ETTER!

Lykke til!