REGLER FOR ÅRETS RALLYLYDIGHETSHUND 2023

REGLER

• Eier eller fører må være medlem av Norsk Pinscherklubb
• Man må selv melde på hunden sin
• Kun individuelle resultater teller
• Reglene gjelder for offisielle stevner i stevneåret
• De 6 beste resultater er tellende
• Ved poenglikhet vinner den yngste hunden
• Oppnådde resultater må dokumenteres ved NKK Dogweb eller med kopi av kritikkskjema
• Årets Rallylydighetshund kåres per klasse og det vil kåres 4 statuetter:
     Årets Rallylydighetshund klasse 1
     Årets Rallylydighetshund klasse 2
     Årets Rallylydighetshund klasse 3
     Årets Rallylydighetshund klasse Elite
• Samme hund kan meldes på til flere statuetter der den kvalifiserer

POENGBEREGNING

Dobbeltstevne teller som 2 stevner.
Det er summen av de 6 beste resultatene per klasse er gjeldende.

PÅMELDING

• Påmelding sendes per e-post til aretshundworking.npk@gmail.com
• Resultater fra Dogweb eller kopi av kritikkskjema må sendes i påmeldingen
• Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen
• En E-post per påmelding
• Emnefeltet markeres med hundens stamtavlenavn samt RALLY og hvilken klasse påmeldingen gjelder! 
Eks. «Hund Hundesen – RALLY KLASSE 1»
• Frist for påmelding og innsending av resultater er 5.januar året etter
• Alle som sender inn påmelding skal motta bekreftelse på at mailen er mottatt! Ingen bekreftelse = ingen påmelding