REGLER FOR ÅRETS RALLYLYDIGHETSHUND 2022


Utmerkelsen omfatter alle offisielle utstillinger arrangert av NKK og medlemsklubber/forbund.


- Eier og fører må være medlem av NPK og eier må selv melde på hunden til konkurransen, men NPK tar seg av utregning av poeng.
- Kun individuelle resultater teller
- Reglene gjelder for offisielle stevner og de 6 beste resultatene er tellende
- Ved poenglikhet vinner den yngste hunden.
Oppnådde resultater må dokumenteres ved NKK Dogweb eller med kopi av kritikkskjema som sendes til aretshundworking.npk@gmail.com 
- Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen. 

E-poster som inneholder kritikkskjema må merkes: "Kritikkskjema til Årets Rallylydighetshund" samt hundens stamtavlenavn.

Poengene blir beregnet på følgende måte: 

Dobbeltstevne teller som 2 stevner.

Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.

Klasse 1:
Prosent av maksimal poengsum x 1,00 = poengsum

Klasse 2:
Prosent av maksimal poengsum x 1,05 = poengsum

Klasse 3:
Prosent av maksimal poengsum x 1,10 = poengsum

Klasse Elite:
Prosent av maksimal poengsum x 1,15 = poengsum

Praktiske opplysninger:

Man må selv si ifra om man ønsker å ha med sin hund i konkurransen om Årets Rallylydighetshund!

ALLE SOM MELDER PÅ HUND TIL KONKURRANSEN MÅ SENDE INN EN E-POST PER HUND OG MERKE EMNEFELTET MED HUNDENS STAMTAVLENAVN OG NAVNET PÅ KÅRINGEN!

Det er de 6 beste resultatene som er tellende. Oppnådde resultater må dokumenters, og det er kun fullstendige resultater hentet fra NKK dogweb som vil være tellende om ikke kritikkskjema vedlegges e-posten.

​Påmelding og eventuelle krittikkskjema sendes til: aretshundworking.npk@gmail.com

Alle som melder på skal motta bekreftelse per e-post på at påmeldingen er mottatt. Ingen bekreftelse=påmelding ikke registrert.

Husk å melde på din hund dersom du ønsker å delta i konkurransen!
Gjerne så raskt som mulig slik at vi kan få kommet igang med utregningen - dette gjør jobben enklere og ikke minst raskere.

FRIST FOR PÅMELDING OG INNSENDING AV RESULTATER ER 5.JANUAR ÅRET ETTER!

Lykke til!