REGLER FOR ÅRETS SMELLERHUND 2022


Utmerkelsen omfatter NKK's terminfestede smellerprøver (SM).
 
- Eier og fører må være medlem av NPK og eier må selv melde på hunden til konkurransen,
  men NPK tar seg av utregning av poeng
- Kun individuelle resultater teller
- Reglene gjelder for offisielle stevner og de 6 beste resultatene er tellende
- Ved poenglikhet vinner den med premiering i høyeste klasse
- Ved klasselikhet vinner den med høyeste premie i klassen
- Ved likhet i klasse og premiegrad vinner den yngste hunden
- Oppnådde resultater må dokumenteres ved NKK Dogweb eller med kopi av kritikkskjema som sendes til aretshundworking.npk@gmail.com
- Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen. 
 
E-poster som inneholder kritikkskjema må merkes: "Kritikkskjema til Årets Smellerhund" samt hundens stamtavlenavn.
 
Poengene blir beregnet på følgende måte:
 
SM I
1. premie 30 poeng
2. premie 20 poeng
3. premie 10 poeng
 
SM II
1. premie 50 poeng
2. premie 40 poeng
3. premie 30 poeng
 
Praktiske opplysninger:
 
Man må selv si ifra om man ønsker å ha med sin hund i konkurransen om Årets smellerhund!

 
ALLE SOM MELDER PÅ HUND TIL KONKURRANSEN MÅ SENDE INN EN E-POST PER HUND OG MERKE EMNEFELTET MED HUNDENS STAMTAVLENAVN OG NAVNET PÅ KÅRINGEN!
 
Det er de 6 beste resultatene som er tellende. Oppnådde resultater må dokumenteres, og det er kun fullstendige resultater hentet fra NKK dogweb som vil være tellende, om ikke kritikkskjema vedlegges e-posten.
 
Påmelding og eventuelle kritikkskjemaer sendes til:  aretshundworking.npk@gmail.com
 
Alle som melder på skal motta bekreftelse per e-post på at påmeldingen er mottatt. Ingen bekreftelse=påmelding ikke registrert.
 
Husk å melde på din hund dersom du ønsker å delta i konkurransen!
Gjerne så raskt som mulig slik at vi kan få kommet i gang med utregningen - dette gjør jobben enklere og ikke minst raskere.
 
FRIST FOR PÅMELDING OG INNSENDING AV RESULTATER ER 5.JANUAR ÅRET ETTER!
 
Lykke til!