REGLER FOR ÅRETS SMELLERHUND 2023

REGLER

• Eier eller fører må være medlem av Norsk Pinscherklubb
• Man må selv melde på hunden sin
• Kun individuelle resultater teller
• Reglene gjelder for offisielle stevner i stevneåret
• De 6 beste resultater er tellende
• Ved poenglikhet vinner den yngste hunden
• Oppnådde resultater må dokumenteres ved NKK Dogweb eller med kopi av kritikkskjema
• Årets Smellerhund kåres per klasse og det vil kåres 4 statuetter:
     Årets Smellerhund klasse I
     Årets Smellerhund klasse II
     Årets Smellerhund klasse III
     Årets Smellerhund klasse Elite
• Samme hund kan meldes på til flere statuetter der den kvalifiserer

POENGBEREGNING

SM I
1. premie 30 poeng
2. premie 20 poeng
3. premie 10 poeng

SM II
1. premie 50 poeng
2. premie 40 poeng
3. premie 30 poeng

SM III
1. premie 50 poeng
2. premie 40 poeng
3. premie 30 poeng

SM Elite
1. premie 50 poeng
2. premie 40 poeng
3. premie 30 poeng

PÅMELDING

• Påmelding sendes per e-post til aretshundworking.npk@gmail.com
• Resultater fra Dogweb eller kopi av kritikkskjema må sendes i påmeldingen
• Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen
• En E-post per påmelding
• Emnefeltet markeres med hundens stamtavlenavn samt SMELLER og hvilken klasse påmeldingen gjelder! Eks. «Hund Hundesen – SMELLER KLASSE I»
• Frist for påmelding og innsending av resultater er 5.januar året etter
• Alle som sender inn påmelding skal motta bekreftelse på at mailen er mottatt! Ingen bekreftelse = ingen påmelding