REGLER FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND 2022- VALP


• Hundens eier må være medlem av NPK
• Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum av totalt antall utstillinger.
• Påmelding sendes per e-post til: aretshund.npk@gmail.com
• Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen.

Alle som melder på må sende inn en E-post per hund og markere emnefeltet med hundens stamtavlenavn samt VALP
Eks. Hund Hundesen - VALP 

VALP
Det er de 6 beste utstillingene i Norge for 6 forskjellige dommere som gjelder. Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum av totalt antall utstillinger. 

Utregning for valp:
BIR – 15 poeng 
BIM – 10 poeng 
2 BHK/2BTK – 5 poeng
HP - 5 poeng

MERK: En valp blir kun 2 bhk/btk om valpen vinner klassen sin med HP. En blir ikke 2 bhk/btk om det kun er med valper i en av klassene. Da blir man nr 2 i klassen, og dette gir ikke poeng. Poeng for BIR/BIM og 2 B*K består gis også om det kåres BIR/BIM i begge aldersklasser, og utstillinger med kun en av aldersklassene er også tellende.

BIG - 10 poeng
BIG-2 - 9 poeng
BIG-3 - 8 poeng
BIG-4 - 7 poeng

BIS - 10 poeng
BIS-2 - 9 poeng
BIS-3 - 8 poeng
BIS-4 - 7 poeng

Valper med BIS plassering får også poeng for BIG

Man må sende inn bilde av kritikkskjema på de 6 utstillingene man vil ha tellende. Dette for at man skal kunne motta all nødvendig informasjon samt vise til at HP er mottatt

Praktiske opplysninger:

Man må selv melde på hunden sin til Årets Valp.
Denne konkurransen omhandler utstillingsåret. 
De 6 beste resultater fra utstillinger regnes med. 

Resultatene deles ikke inn i forskjellige farger. Resultatene regnes ut ifra opplysninger på kritikkskjema, og selve utregningen tar NPK seg av. Evt gruppe- og BIS-plasseringer må sendes inn til aretshund.npk@gmail.com for at at disse skal bli regnet med, da disse ikke står på kritikkskjemaet. Blir ikke dette gjort vil det ikke legges til i ettertid.

Husk å melde på din valp til aretshund.npk@gmail.com dersom du ønsker å delta i konkurransen, man kan melde på fra 1.november i konkurranseåret. 

FRIST FOR PÅMELDING OG INNSENDING AV RESULTATER ER 5.januar året etter.

Lykke til!