REGLER FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND VALP 2023

REGLER

• Hundens eier må være medlem av Norsk Pinscherklubb
• Man må selv melde på hunden sin
• Det er de 6 beste utstillingene i Norge for 6 forskjellige dommere som gjelder
• Ved poenglikhet blir det delte plasseringer
• Resultatene regnes ut ifra opplysninger på kritikkskjema, og selve utregningen tar NPK seg av
• Gruppe/BIS plasseringer står ikke på kritikkskjemaet og må sendes inn for at disse skal bli regnet med
• Valper med BIS plassering får også poeng for BIG, dette gjelder imidlertdig kun i utstillinger der det minimum er 3 grupper påmeldt til utstillingen
• Det gis kun poeng for 2 BHK/BTK dersom valpen har vunnet sin klasse med HP og blir 2 BHK/BTK av to valpeklasser. En får ikke poeng for 2 BHK/BTK om det kun er med valper i en av klassene. Da blir man nr 2 i klassen, og dette gir ikke poeng
• Poeng for BIR/BIM gis også om det kåres BIR/BIM i begge aldersklasser, og utstillinger med kun en av aldersklassene er også tellende

UTREGNING

BIR – 15 poeng 
BIM – 10 poeng 
2 BHK/2BTK – 5 poeng
HP - 5 poeng

BIG - 10 poeng
BIG-2 - 9 poeng
BIG-3 - 8 poeng
BIG-4 - 7 poeng

BIS - 10 poeng
BIS-2 - 9 poeng
BIS-3 - 8 poeng
BIS-4 - 7 poeng

PÅMELDING

• Påmelding sendes per e-post til aretshund.npk@gmail.com
• Man må sende inn bilde av kritikkskjema på de 6 utstilingene man vil ha tellende
• Bilde av hund skal vedlegges i påmeldingen
• En E-post per hund
• Emnefeltet markeres med hundens stamtavlenavn samt VALP! Eks. «Hund Hundesen – VALP»
• Frist for påmelding og innsending av resultater er 5.januar året etter
• Alle som sender inn resultater skal motta bekreftelse på at mailen er mottatt! Ingen bekreftelse = påmelding ikke registrert