REGLER FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND VETERAN 2023

REGLER

• Ingen påmelding, resultater regnes fra Dogweb
• Reglene gjelder offisielle utstillinger som følger Norsk Kennel Klubbs utstillingsreglement
• Det er de 6 beste utstillingene i Norge for 6 forskjellige dommere som gjelder
• Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum av totalt antall utstillinger
• BEST IN SHOW (BIS) resultater må sendes inn for at disse skal bli regnet med
• Det er 6 forskjellige dommere som gjelder BIS poeng. Hver dommer kan kun opptre en gang på hvert nivå. Altså du kan bli BIR og BIS veteran for samme dommer og det teller men det må totalt være 6 ulike dommere i hver poenggivende kategori
• Vinner av kåringen må være medlem i Norsk Pinscherklubb og norskeid


UTREGNING

BIR veteran – 15 poeng 
BIM veteran – 10 poeng 
CK - 10 poeng

BIS veteran - 10 poeng
BIS-2 veteran - 9 poeng
BIS-3 veteran - 8 poeng
BIS-4 veteran - 7 poeng

INNSENDING

• BIS resultater sendes per e-post til aretshund.npk@gmail.com
• En E-post per hund
• Emnefeltet markeres med hundens stamtavlenavn samt VETERAN! Eks. «Hund Hundesen - VETERAN»
   BIR/BIM og BIS-plassering må meldes inn etter følgende mal:

      Navn og reg.nr på veteran:
      Dato for utstillingen:
      Sted og arrangerende klubb:
      Dommer:
      Resultat:
• Frist for innsending av resultater er 5.januar året etter
• Alle som sender inn resultater skal motta bekretelse på at mailen er mottatt! Ingen bekreftelse = påmelding ikke registrert