REGLER FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND - VETERAN 2022


Utmerkelsen omfatter alle offisielle utstillinger arrangert av NKK og medlemsklubber/forbund. 

• Det er ingen påmelding til konkurransen, resultater blir regnet ut fra dogweb. BIS Veteran resultater må sendes inn.
• Reglene gjelder for offisielle utstillinger i utstillingsåret som følger Norsk Kennel Klubbs utstillingsreglement, og de 6 beste resultatene er tellende.
• Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum av totalt antall utstillinger.
• BIS Veteran resultater sendes per e-post til: aretshund.npk@gmail.com

Alle som sender inn BIS resultater må sende en E-post per hund og markere emnefeltet med hundens stamtavelnavn! 

Utregning:
Det er de 6 beste utstillingene i Norge for 6 forskjellige dommere som gjelder. Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum av totalt antall utstillinger. En hund som stilles i veteranklasse kan være med i konkurransen Årets Veteran.

Utregning for veteraner:
BIR – 15 poeng
BIM – 10 poeng

CK-10 poeng

Poengberegning for BIS-plasseringer for veteran:
BIS - 10 poeng
BIS-2 - 9 poeng
BIS-3 - 8 poeng
BIS-4 - 7 poeng

BIR/BIM og BIS-plassering må meldes inn til aretshund.npk@gmail.com etter følgende mal:
Navn og reg.nr på veteran:
Dato for utstillingen:
Sted og arrangerende klubb:
Dommer:
Resultat:

Veteraner får poeng for CK, men ikke for plassering i BTK/BHK eller for antall slagne hunder. Om en veteran plasserer seg i BTK/BHK vil disse poengene naturligvis tas med i beregningen til Årets Utstillingshund, men hunden tar ikke med seg disse poengene i veteranklassen. På samme måte vil ikke poengene veteranen oppnår i veterankonkurransen telle på listen over Årets Utstillingshund.

Eksempel: Veteranen Mr. X blir 2BHK med CK og slår 4 andre hannhunder. Siden han ble beste veteran får han da 15 poeng pluss 10 poeng for CK = totalt 25 poeng i veterankonkurransen. Disse 25 poengene vil kun telle med i Årets veteran, ikke i Årets utstillingshund. I konkurransen der alle er med får Mr. X 5 poeng for 2BHK, 5 poeng for CK og 4 poeng for antall slagne hunder, totalt 14 poeng. Disse 14 poengene regnes ikke med i konkurransen om å bli Årets veteran.
Mr. X vil dermed stå med 25 poeng på Årets veteran-liste og 14 poeng på Årets utstillingshund-liste.

Praktiske opplysninger:
Det er ikke nødvendig å melde på til kåringen Årets Utstillingshund Veteran. De 6 beste resultater fra utstillinger regnes med. 

Resultater må sendes inn i forhold til ovennevnte mal da disse ikke står på Dogweb. Blir ikke dette gjort vil det ikke legges til i ettertid. 

Man kan sende inn GRUPPE og BIS resultater fortløpende, men FRIST FOR INNSENDING AV RESULTATER ER 5.JANUAR ÅRET ETTER.

Alle som sender inn resultater skal motta bekreftelse på at mailen er mottatt.
Ingen bekreftelse = påmelding ikke registrert.
 
Lykke til!