REGLER FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND 2023

REGLER

• Ingen påmelding, resultater regnes fra Dogweb
• Reglene gjelder offisielle utstillinger som følger Norsk Kennel Klubbs utstillingsreglement
• Det er de 6 beste utstillingene i Norge for 6 forskjellige dommere som gjelder
• Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum av totalt antall utstillinger
• GRUPPE (BIG) og BEST IN SHOW (BIS) resultater må sendes inn for at disse skal bli regnet med
• Det er 6 forskjellige dommere som gjelder for BIG og BIS poeng. Hver dommer kan kun opptre en gang på hvert nivå. Altså du kan bli BIR, BIG og BIS for samme dommer og det teller men det må totalt være 6 ulike dommere i hver poenggivende kategori
• Vinner av kåringen må være medlem i Norsk Pinscherklubb og norskeid

UTREGNING

BIR – 10 poeng + antallet slagne konkurrenter i rasen, hanner og tisper
BIM – 8 poeng + antallet slagne konkurrenter innen samme kjønn
2BHK/2BTK – 5 poeng + antallet slagne konkurrenter innen samme kjønn
3BHK/3BTK – 3 poeng + antallet slagne konkurrenter innen samme kjønn
4BHK/4BTK – 2 poeng + antallet slagne konkurrenter innen samme kjønn
CK - 5 poeng

BIG - 10 poeng
BIG-2 - 9 poeng
BIG-3 - 8 poeng
BIG-4 - 7 poeng

BIS - 10 poeng
BIS-2 - 9 poeng
BIS-3 - 8 poeng
BIS-4 - 7 poeng

INNSENDING

• GRUPPE og BIS resultater sendes per e-post til aretshund.npk@gmail.com
• En E-post per hund
• Emnefeltet markeres med hundens stamtavlenavn! Eks. «Hund Hundesen»
• Frist for innsending av resultater er 5.januar året etter
• Alle som sender inn resultater skal motta bekreftelse på at mailen er mottatt! Ingen bekreftelse = påmelding ikke registrert.


REGLER FOR ÅRETS AVLSHUND 2023


REGLER

• Beste avlshund regnes på de voksne avkommenes sammenlagte poengsum
• Kun de 6 beste avkommene regnes med
• Minimum 2 avkom for å være med i kåringen
• Hunden som meldes på må være norskeid og eier av hunden skal være informert om at hunden er påmeldt
• Hunden som meldes på må ha vært i livet i løpet av utstillingsåret
• Påmelding må sendes til aretshund.npk@gmail.com

REGLER FOR ÅRETS OPPDRETTER 2023


REGLER

• Ingen påmelding, resultater regnes fra Dogweb
• Det er maks resultater fra 6 hunder som blir regnet med
• Minimum 2 hunder fra samme oppdrett for å være med i kåringen
• Oppdretter må være medlem av Norsk Pinscherklubb