Norsk Pinscherklubb

Årsmøte i Norsk Pinscherklubb 2023

Jeanette LauritzenStyret, Informasjon Leave a Comment

ÅRSMØTET GJENNOMFØRES PÅ DIGITAL PLATTFORM TIRSDAG 7.MARS KL 19.00. Lenke vil bli delt til våre medlemmer innen reglementets frister. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret innen 10.januar 2023. Ta kontakt med valgkomiteens leder Caroline Hals dersom du ønsker å fremme kandidater til verv i klubben – carolinehals@gmail.com  Noter dagen og bli med på å forme klubben videre! …

NPKs Aktiviteter 2022

Jeanette Lauritzendistriktskontaktene, Avlsrådet, Informasjon, Styret, Utstilling Leave a Comment

11. mai har avlsrådet webinar med tema «Bærekraftig avl» med Odd Vangen. Se link til arrangementet på klubbens infoside på facebook. Påmelding til eva_hunstad@hotmail.com. Gratis for medlemmer, 100kr for ikke medlemmer. 21. og 22. mai har klubben todagers samlaprøve for blodspor i Trøndelag. Da inkludert både åpenklassespor og eliteklassespor. Påmelding via terminliste for prøver, frist 15. mai 2022. 4. juni …

Fortsatt endringer

LinnInformasjon Leave a Comment

Selv om hjemmesiden nå er publisert, så jobber vi fortsatt med å få ut ting på siden. Det vil derfor plutselig dukke opp ting du ikke har sett før og iblant vil du oppleve at du ser ting som ikke er ferdig, slik at linker ikke virker, tekster er uferdige osv. Vi jobber med det, så det er bare sånn …

Norsk Pinscherklubb

Velkommen!

LinnInformasjon Leave a Comment

Hei og velkommen til Norsk Pinscherklubbs nye hjemmeside! Endelig kan vi publisere denne hjemmesiden, som har hatt en hel del versjoner underveis, men endelig er så ferdig at vi kan vise den frem. Det er fortsatt småting vi fikser og mekker med, men det meste er på plass og da kan den være operativ selv om vi fortsatt retter linker …

Norsk Pinscherklubb

Grunnkontingenten – NKKs Representantskapsmøte 2020.

Jeanette LauritzenInformasjon

Lørdag den 20. mars 2021 ble NKKs utsatte Representantskapsmøte for 2020 avholdt. RS vedtok å ikke øke grunnkontingenten for 2021. Det ble derimot vedtatt at det skal legges til rette for en frivillig innbetalingsmulighet for medlemmene. Under møtet valgte nesten hele NKKs Hovedstyre å trekke seg med umiddelbar virkning. Det ble også vedtatt å kalle inn til ekstraordinært RS så …