Norsk Pinscherklubb

Årsmøte i Norsk Pinscherklubb 2023

Jeanette LauritzenStyret, Informasjon Leave a Comment

ÅRSMØTET GJENNOMFØRES PÅ DIGITAL PLATTFORM TIRSDAG 7.MARS KL 19.00. Lenke vil bli delt til våre medlemmer innen reglementets frister. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret innen 10.januar 2023. Ta kontakt med valgkomiteens leder Caroline Hals dersom du ønsker å fremme kandidater til verv i klubben – carolinehals@gmail.com  Noter dagen og bli med på å forme klubben videre! …

NPKs Aktiviteter 2022

Jeanette Lauritzendistriktskontaktene, Avlsrådet, Informasjon, Styret, Utstilling Leave a Comment

11. mai har avlsrådet webinar med tema «Bærekraftig avl» med Odd Vangen. Se link til arrangementet på klubbens infoside på facebook. Påmelding til eva_hunstad@hotmail.com. Gratis for medlemmer, 100kr for ikke medlemmer. 21. og 22. mai har klubben todagers samlaprøve for blodspor i Trøndelag. Da inkludert både åpenklassespor og eliteklassespor. Påmelding via terminliste for prøver, frist 15. mai 2022. 4. juni …