Norsk Pinscherklubb søker flere distriktskontakter i 2023

Jeanette Lauritzendistriktskontaktene

Vi søker etter flere aktive og engasjerte Pinscher / Dvergpinscher folk som kan bidra til å skape et aktivt pinschermiljø i distriktene landet over.

Ingen krav til verv utover at du er glad i å gå turer eller liker å finne på andre aktiviteter med pelsklingen, og gjerne ønsker gjøre dette sammen med andre og kan være initiativtaker.

Jo flere engasjerte, jo bedre miljø vil vi klare å skape i sammen.

Ta kontakt med Rune som er kontaktperson for distriktskontaktene våre: rumonse2@online.no