Aktivt lokalmiljø

Jeanette Lauritzen distriktskontaktene

Ønsker du å bidra til å skape et aktivt Pinscher / Dvergpinscher miljø i ditt nærområde?

Ta kontakt med distriktskontaktene i ditt distrikt dersom du ønsker å komme i kontakt med andre Pinscherfolk i nærmiljøet. Jo flere som viser interesse, jo bedre miljø vil vi klare å skape i sammen.

Brenner du inne med ideer og initiativ og ønsker å bidra litt ekstra trenger vi alltid flere distriktskontakter også.
Les mer om hvordan komme i kontakt her: https://www.pifus.net/npk/hva-skjer/distriktene/