Fórvert (Copy)

Å VÆRE FÓRVERT


Den vanligste hensikten med fôrvertsavtaler er at avtalene gjør det mulig for oppdrettere å holde flere avlsdyr enn det bl.a. boforholdene gjør mulig. Fôrverten får muligheten til å holde hund uten de økonomiske utlegg et kjøp medfører.

Som regel ordnes det slik at hunden overtas av fôrverten uten betaling, men oppdretteren beholder eierskapet til hunden har hatt et avtalt antall kull/valper/paringer - eventuelt nådd en avtalt alder. Når kontraktens betingelser er oppfylt overføres hunden til fôrvert og avtalen opphører. Noen gir hunden til fôrverten vederlagsfritt om den ikke er egnet til avl, mens andre avtaler et beløp for å kjøpe ut hunden. Om ny eier (fôrvert) eller oppdretter betaler for omregistreringen, er opp til hver enkelt å avtale.

Kontrakten
I kontrakten bør det bl.a. stå hvem som dekker forsikring (både veterinærforsikring og livsforsikring), og hvem en eventuell utbetaling skal tilfalle. En livsforsikring bør tilfalle den som betaler den, mens veterinærforsikringen skal dekke eventuelle skader og sykdommer som kan oppstå. Det bør også avklares hvem som dekker helseundersøkelser. Og det bør avklares hvem som skal betale for eventuelle utstillinger hunden skal delta på. Fôrvert må være inneforstått med at oppdretter vil og skal ha mulighet både til å helsesjekke hunden, og å ta den på utstilling for tilstrekkelig premiering (eller mer, om man ønsker å få hunden høyt premiert). En god kontrakt vil være en trygghet for begge parter, spesielt ifht forventninger.

Fôr og andre daglige utgifter er det naturlig at fôrvert står for, herunder vaksiner og markkurer m.m. Å være fôrvert er ikke så annerledes enn å eie hunden i så måte. Det største avviket er at om hunden er egnet, så vil den brukes i avl. Det innebærer at man må være villig til å sende tispen sin til oppdretter i perioden hun skal pares, og når hun skal ha valper, og følge de instrukser man måtte få mens tispen går drektig. For hanner vil det innebære at hunden skal til oppdretter i forbindelse med paringer.

Hund på fôr er en gjensidig tillitserklæring mellom fôrvert og oppdretter. Begge bør være komfortable med både hverandre og kontrakten, slik at det er lettest mulig å få til et godt samarbeid. Gjensidig tillit og respekt er nøkkelord for å få til et godt samarbeid.