LITT OM SYKDOM OG HELSE HOS DVERGPINSCHEREN


Dvergpinscheren er en rase i vekst, men likevel er den fortsatt en relativt frisk rase. Den kan uten problemer bli 14-15 år gammel.
Selv om dette er en frisk rase, kan det dukke opp et sykt individ i ny og ne.

Norsk Pinscherklubb anbefaler at dvergpinschere som skal benyttes i avl bør være øyelyst fri og sjekket fri for patellaluksasjon. Øyelysningen skal ikke være eldre enn et år, da noen øyesykdommer kan dukke opp senere i hundenes liv.


SPESIFIKKE HELSEPROBLEMER SOM VALPEKJØPEREN BØR GJØRES OPPMERKSOM PÅ


Øyesykdommer
PHTVL/PHPV og katarakt (grå stær) er øyesykdommer som til tider rammer dvergpinscheren. PHTVL/PHVH grad 1 er den vanligste formen. Dette er en diagnose som ikke påvirker hundens helse eller syn. Kataraktvariantene som finnes på rasen gjør dem sjeldent blinde, men de skal ikke brukes videre i avl.
Statistikken viser at det er få individer som har disse diagnosene.

Patellaluksasjon
Dvergpinscheren, som mange andre små raser, kan få diagnosen patellaluksasjon (kneskålutsklidning). Hunder med patellaluksasjon skal ikke brukes i avl. 
Patellaluksasjon er ikke en utbredt sykdom på rasen, men enkelte individer kan få dette.