HANNHUNDLISTE DVERGPINSCHER


Klubbens hannhundliste er en flott mulighet for klubbens medlemmer til å presentere sine hannhunder som oppfyller NPKs krav til avl. Det vil være et mål for klubben å få til en liste med mange hannhunder av ulik avstamming slik at både nye og gamle oppdrettere lettere kan få en oversikt over mulig avlsmateriale. At en hannhund står oppført på listen betyr ikke at den automatisk er tilgjengelig for avl. Enhver oppdretter må selv kontakte hannhundeier og forhøre seg om nettopp denne hannen kan passe for sin tispe.

Merk: Hannhund som har eldre øyelysing enn 1 år godkjennes til listen, men disse må øyelyse igjen før avl, slik at denne ikke overskrider retningslinjene for avl.


Chibinichi's Don Juan

Image

Far: Multatuli Double On Top
Mor: Chibinichi's Bouncing Betty
Navn: Don Juan
Fødselsdato: 21.03.2018 (5 år)
Farge: Sort/tan
Høyde:  32cm
Tannstatus: Fulltannet
Utstillingsresultater: Norsk champion 30.04.2022
Tidligere kull/ avkom: 0
Vaksinereaksjon: Ingen
Øyelysing: 10.03.2023 (Distichiasis/Etktopiske Cillier, mild grad)

Kontaktinformasjon
Mob.nr: 944 85 101
E-post: nina2nina@live.no 

Følgende avlskrav må være oppfylt for hannhunden:


DVERGPINSCHER

Alder: 12 mnd.
Øyelyst etter fylte 1 år
Hanner med PHTVL/PHPV grad 1, mild eller moderat grad av distichiasis, Y-sømskatarakt aksepteres til listen, men skal da pares med øyelyst uten anmerkning.
Patellaluksasjon: Med status uten anmerkning (0/0) etter fylt ett år. Undersøkelsen skal utføres og attesteres av Spesialist sykdommer hund og katt (smådyrspesialist). Resultatet skal være registrert i Dogweb. For utenlandske hunder må kopi av patellaattesten innsendes før hannen kan godkjennes til listen.
Premiering: Hannen skal være premiert på utstilling av to forskjellige dommere med minimum 2 x Very good.

PINSCHER
Alder: 20 mnd.
HD status: FRI (A eller B), C (klinisk friske og uten sekundærforforandringer) pares med fri (A eller B)
Øyelyst etter fylte 1 år.
Hanner med PHTVL/PHPV grad 1, mild eller moderat grad av distichiasis, Y-sømskatarakt aksepteres til listen, men skal da pares med øyelyst uten anmerkning.
Premiering: Hannen skal være premiert på utstilling av to forskjellige dommere med
minimum 2 x very good.

Dispensasjon - Styret gir eventuelle dispensasjoner i samråd med avlsrådet.
Det kan søkes om dispensasjon fra disse reglene i avlsrådet. Halekuperte og ørekuperte
hunder, som ikke kan stilles ut i Norge, må forevises 2 uavhengige dommere som skriver hver sin kritikk, bekrefter testikler og gir premiegrad som nevnt ovenfor. For utenlandske champions skal kritikker fra utstillinger og championatbevis kunne fremvises på forespørsel.

Dersom en hund har feil farge/hårlag og den andre er dokumentert ikke bærer av B Locus, kan det søkes om dispensasjon. Det er ikke mulig å søke dispensasjon der en eller to i kombinasjon er brun/tan. Fra og med femte generasjon gis det ikke dispensasjon.

I tillegg må følgende opplysninger om hannen vedlegges:
* Stamtavlenavn
* Stamtavlenavn på hannens foreldre
* Fødselsdato
* Farge
* Høyde
* Tannstatus
* Utstillingsresultater
* Antall tidligere kull/avkom
* 1 bilde av hannen
* Status vaksinereaksjon (PINSCHER)
* Gentest Dilute/vWD/B-locus (om gjennomført. PINSCHER)
* Kontaktinformasjon (e-post og eventuelt telefonnummer og hjemmesideadresse)

Alle overnevnte opplysninger samt dokumentasjon sendes på e-post til avlhundhelse@norskpinscherklubb.no 
E-posten merkes “Hannhundliste, HUNDENS STAMTAVLENAVN”.

Dokumentasjon på HD status, øyelysning og minstekrav til premiering som finnes tilgjengelig på Norsk Kennel Klub sin DogWeb kan utelates.

Det er gratis for klubbens medlemmer å få presentert sine hannhunder, som oppfyller klubbens krav til avl, på listen.