VIKTIG INFORMASJON


Klubbens hannhundliste er en flott mulighet for klubbens medlemmer til å presentere sine hannhunder som oppfyller NPKs krav til avl. Det vil være et mål for klubben å få til en liste med mange hannhunder av ulik avstamming slik at både nye og gamle oppdrettere lettere kan få en oversikt over mulig avlsmateriale.
At en hannhund står oppført på listen betyr ikke at den automatisk er tilgjengelig for avl. Enhver oppdretter må selv kontakte hannhundeier og forhøre seg om nettopp denne hannen kan passe for sin tispe.

Merknad: Hannhund som har eldre øyelysing enn 1 år godkjennes til listen, men disse må øyelyse igjen før avl, slik at denne ikke overskrider retningslinjene for avl.

Følgende avlskrav må være oppfylt for hannhunden:

Dvergpinscher
Alder: 12 mnd.
Øyelyst FRI etter fylte 1 år.
Øyelysningsattesten skal ikke være mer enn 12 mnd gammel.
Hanner med PHTVL/PHPV grad 1 aksepteres til listen, men skal da pares med øyelyst FRI.
Patellaluksasjon: FRI. Undersøkelsen skal være foretatt etter at hannen har fylt 1 år, fortrinnsvis av Spesialist i sykdommer hos hund og katt (smådyrspesialist). Kopi av attest må innsendes før hannen kan godkjennes til listen.
Premiering: Hannen skal være premiert på utstilling av to forskjellige dommere med minimum 2 x Very good.

Pinscher
Alder: 20 mnd.
HD status: FRI (A eller B) eller tilsvarende om hannen er undersøkt i utlandet)
Øyelyst FRI etter fylte 1 år.
Øyelysningsattesten skal ikke være mer enn 12 md gammel.
Hanner med PHTVL/PHPV grad 1 aksepteres til listen, men skal da pares med øyelyst FRI.
Premiering: Hannen skal være premiert på utstilling av to forskjellige dommere med minimum 2 x Excellent.

Dispensasjon
Det kan søkes om dispensasjon fra disse reglene i avlsrådet. Halekuperte og ørekuperte hunder, som ikke kan stilles ut
i Norge, må forevises 2 uavhengige dommere som skriver hver sin kritikk, bekrefter testikler og gir premiegrad som nevnt ovenfor. For utenlandske champions skal kritikker fra utstillinger og championatbevis kunne fremvises på forespørsel.
Styret gir eventuelle dispensasjoner i samråd med avlsrådet.

I tillegg må følgende opplysninger om hannen vedlegges:
* Stamtavlenavn
* Stamtavlenavn på hannens foreldre
* Fødselsdato
* Farge
* Høyde
* Tannstatus
* Utstillingsresultater
* Antall tidligere kull/avkom
* 1 bilde av hannen
* Status vaksinereaksjon (PINSCHER)
* Gentest Dilute/vWD (om gjennomført. Anbefales for PINSCHER)
* Kontaktinformasjon (e-post og eventuelt telefonnummer og hjemmesideadresse)

Alle overnevnte opplysninger samt dokumentasjon sendes på e-post til: hannhundliste@norskpinscherklubb.no

E-posten eller brevet MÅ merkes “Hannhundliste, HUNDENS STAMTAVLENAVN”. Dokumentasjon på HD status, øyelysning og minstekrav til premiering som finnes tilgjengelig på Norsk Kennel Klub sin DogWeb kan utelates.

Det er gratis for klubbens medlemmer å få presentert sine hannhunder, som oppfyller klubbens krav til avl, på listen.

v/ Vivi Gogstad Thorsen
På vegne av Norsk Pinscherklubb