GODKJENNING AV VALPEKULL

SØKNAD OM GODKJENNING
Behandlingstid for kullsøknader er 1-10 arbeidsdager fra all relevant dokumentasjon er mottat.
Kullsøknader bør være sendt inn til Avlsrådets raserepresentant innen valpene er født og senest 14 dager etter fødsel.

GODKJENNING AV VALPEKULL
Eier må selv overfor avlsrådet dokumentere at avlshundene oppfyller de til enhver tid gjeldende krav med hensyn til sunnhet og eksteriør.

Styret kan i samråd med avlsrådet nekte å godkjenne bruk av hannhund eller tispe som påviselig har vært dårlige avlshunder.

Paringer der hannhund og tispe er nær beslektet, f.eks. far/datter, mor/sønn, halvsøsken og tilsvarende, vil ikke bli godkjent. Innavlsgraden må ikke være høyere enn 6,25 % over 6 generasjoner (valp + 5 generasjoner).

For å bevare/øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl unngås. På grunnlag av rasens registreringstall i Norge de siste 5 år (2018-2023), anbefaler avlsrådet at for pinscher bør avlsdyr ikke ha flere enn 19 avkom, og at for dvergpinscher bør hannhunder ikke ha flere enn 46 avkom for å holde genbasen på et sunt nivå.

PINSCHER: Kullene blir godkjent, men det skal være en anmerkning på kullgodkjenningen og når kullet legges ut på kull/valpeliste
DVERGPINSCHER: Generelt nei til matadoravlskull, men mulig å søke om disp. (vise til avkom i tidligere kull, med resultater fra utstilling, helsesjekker og legge til grunn hvorfor)

Kun gyldig ECVO-attest godkjennes for hunder bosatt og/eller registrert i et land tilknyttet ECVO. For hunder registrert og bosatt i land som ikke er tilknyttet ECVO godkjennes det en så godt som tilsvarende attest. Minstekrav er at det er blitt brukt spaltelampe-biomikroskop i undersøkelsen.

LABORATORIERESULTAT
DNA-tester tatt fra og med 01.09.2022 skal inneholde reg.nr og stamtavlenavn. Ved kullsøknad godkjennes clear by parentage ikke lenger enn tre ledd/generasjoner bakover. Alle papirer skal sendes inn og det skal være fra et godkjent laboratorium.

Gyldighet for godkjent kull er inntil 6 måneder og paring må gjennomføres innen 6 måneder fra søknadsdato. Helseattestene må være gyldige ved søknad om kullgodkjenning og frem til paringsdato. Dersom paring blir utsatt og helseundersøkelsene må gjøres på nytt, må det søkes om ny godkjenning av kullet.

VALPEFORMIDLING
Valpeformidling i klubbens regi skal skje gjennom valpeformidler. Avlsrådet sørger for at godkjente valpekull blir lagt ut på klubbens hjemmeside. Når valpene er født, melder oppdretter fra til avlsrådet.
På henvendelse fra valpekjøpere plikter valpeformidler å gi opplysninger om samtlige godkjente valpekull i den aktuelle rasen.

Oppdretter informerer avlsrådet umiddelbart når alle valpene er solgt, slik at valpene blir strøket fra valpelisten. Hvis ikke avlsrådet mottar noen beskjed blir kullet automatisk strøket av listen når valpene er 12 uker.

NB: Ferdig utfylt skjema sendes til raserepresentant for den aktuelle rasen:

PINSCHER
Amanda Borch Pacheco
E-post:  kennel@epicsaga.no

DVERGPINSCHER
Oda Benedikte Natland
E-post: odabene@hotmail.com

For å laste ned skjema for godkjenning av valpekull, trykk på PDF-filen under.
Du kan også få skjemaet tilsendt ved å kontakte raserepresentanten i Avlsrådet.
potetrykk