ØYESYKDOMMER

PHTVL/PHPV

(Persisterende Hyperplastisk Tunica vasculosa Lentis/Persisterende Hyperplastisk Primær Vitreus)

PHTVL/PHPV er en medfødt øyesykdom som medfører at blodkarene rundt linsen i fosterstadiet er unormalt kraftige og blodkarene tilbakedannes ikke fullstendig hos valpen. Dette resulterer i forandringer i bakre del av linsen. Disse forandringene graderes fra 1 til 6 etter hvor store forandringene er. Grad 1 er små flekker på bakre linse som ikke forstyrrer hundens syn. Grad 2-6 er større forandringer som fører til nedsatt syn eller blindhet. Ved store forandringer kan det utvikles katarakt (se nedenfor).

PHTVL/PHPV grad 1 aksepteres i paring med hund uten øyeforandringer.
PHTVL/PHPV grad 2-6 aksepteres ikke til bruk i avl i henhold til klubbens retningslinjer.


KATARAKT

(Grå stær)

Katarakt er uklarheter i øyets linse. Dette kan vises ved at pupillen bli helt eller delvis grå. Årsakene til katarakt kan være mange: arv, miljø, medfødte misdannelser, annen sykdom i øyet og/eller i kroppen. Arvelig katarakt er medfødt eller ervervet. For å finne ut om hunden har arvelig katarakt må hunden øyelyses hos en godkjent øyelyser. Det er mulig å operere katarakt, hvis den er forstyrrende for hunden syn. Ved operasjon må eier være rede til å følge etterbehandlingen på best mulig måte.

Hunder med arvelig katarakt skal ikke brukes i avl.


PRA

(Progressiv retinal atrofi)

PRA er betegnelsen på en arvelig øyesykdom som rammer synscellene i øynenes netthinne og fører til gradvis blindhet hos hunden. Hunden vil først få dårlig nattsyn og kan virke mørkeredd. Den vil også ha problemer med å se, hvis den
går fra dagslys til en mørkt rom. Ettersom sykdommen utvikler seg, vil hunden ha problemer med å se ting på sidene (tunnelsyn) og til slutt vil den miste dagsynet og bli blind. Sykdommen er uhelbredelig og rammer begge øynene samtidig i like stor grad. Den er ikke smertefull og noen hunder kan tilpasse seg et liv i blinde. Det må også nevnes at det er en sykdom som kommer gradvis og det kan ta flere år fra de første symptomene til hunden er blind. Sykdommen nedarves recessivt og begge foreldrene må derfor være bærer for at avkommet skal få PRA.

Hunder med PRA skal ikke brukes i avl.


ØYELYSNING AV ELDRE HUNDER - NPK DEKKER DELER AV KOSTNADEN


Vi vet at hunder av pinscherrasene ofte har god helse. Men det finnes sykdommer og defekter som av og til opptrer og gjør livet vanskelig for hundene, deres eventuelle avkom og deres eiere. Blant annet forkommer noen arvelige øyesykdommer på alle de tre rasene våre. Problemet med disse sykdommene er at de ofte ikke blir merkbare før hunden er godt voksen, det vil si ca. syv år gammel.

Det er viktig for oss å vite hvor mye arvelig sykdom vi har i våre linjer. Derfor ønsker klubben å tilby alle eiere som har en hund som er 7 år eller eldre en delvis dekning av utgiftene til øyelysing.

Øyelysing kan bare utføres av veterinærer som er autoriserte øyelysere, se egen oversikt. Det er alltid mulig å få øyelyst hunder på NKK-utstillinger.

For å motta kompensasjon for øyelysning må også en blodprøve sendes inn til kataraktprosjektet, kun en blodprøve per hund som en engangsprøve. Send kopi av resultatet og kvitteringen til klubbens kasserer, så vil dere få utbetalt 50 % av kostnaden for blodprøven og øyelysingen. Ved senere øyelysinger dekkes også 50% av kostnaden for øyelysing dersom vi tidligere har mottatt blodprøve på aktuell hund.

Vi håper mange pinschereiere vil benytte seg av dette tilbudet!