Norsk Pinscherklubb

Grunnkontingenten – NKKs Representantskapsmøte 2020.

Jeanette LauritzenInformasjon

Lørdag den 20. mars 2021 ble NKKs utsatte Representantskapsmøte for 2020 avholdt.

RS vedtok å ikke øke grunnkontingenten for 2021.
Det ble derimot vedtatt at det skal legges til rette for en frivillig innbetalingsmulighet for medlemmene.

Under møtet valgte nesten hele NKKs Hovedstyre å trekke seg med umiddelbar virkning. Det ble også vedtatt å kalle inn til ekstraordinært RS så snart som mulig for å få gjennomført valget, som ble utsatt.

Les mer her https://www.nkk.no/aktuelt/nkks-representantskapsmote-2020-article184576-991.html