AKTIVITETSAVDELINGEN

Maria Holst
Dvergpinscher
E-post: maria_holst76@hotmail.com

Elisabeth Moe
Dvergpinscher /Pinscher
E-post: elisabethmoe81@gmailcom

Maria Sivertsen
Pinscher
E-post: mariamp@online.no

OM AKTIVITETSAVDELINGEN


Norsk Pinscherklubbs aktivitetsavdeling ble opprettet våren 2012.

Avdelingen er ment å bidra til å øke aktiviteten til klubbens medlemmer, via egne forslag og arrangementer (som turer, kurs osv) og å behandle og bistå ved andres initiativ.

Kursansvarlig er et naturlig medlem av Aktivitetsavdelingen. Medlemmer som ønsker å være med på kurs, har forslag til aktiviteter eller ønsker bistand til å få satt idèer ut i livet, kan sende mail direkte til kursansvarlig eller til andre medlemmer i
aktivitetsavdelingen. Kursansvarlig sender inn mail til
styret med forslag til kurs, enten de kommer fra aktivitetsavdelingen eller medlemmene.

Kursansvarlig kan kontaktes via: kurs@norskpinscherklubb.no

Aktivitetsavdelingen kan henvende seg til distriktskontaktene og motsatt. Avdelingens eksistens vil
ikke innebære noen konsekvenser for distriktskontaktene.

Å inneha verv i aktivitetsavdelingen innebærer ikke krav om deltakelse på alle aktiviteter og kurs, men det er selvfølgelig ønskelig at en fra avdelingen deltar hvis mulig.
Om ingen kan delta må det arrangeres at en annen fra klubben er kontaktperson for den aktuelle aktiviteten.