ÅRSMØTE 2021


Norsk Pinscherklubb ønsker velkommen til årsmøte fredag 5. mars 2021 kl 19.00 via web. Vedlagt finner du innkallingen med vedlegg.
 
Årsmøtet gjennomføres via web. Fint om dere setter dere inn i zoom sine funksjoner slik at vi får gjennomført møtet på best mulig måte. Dette medfører at hvis du skal følge møtet på telefon eller nettbrett så må du laste ned appen zoom for å få dette til å fungere.
 
På pc vil du kobles direkte opp med å benytte linken og skrive inn passordet.
 
Meeting ID: 673 0453 5609
Passcode: 534233
Documentation on how to use Zoom can be found here: https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/
 
Det er kun de oppgitte sakene som kan behandles på årsmøtet.
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt eller ved å forhåndsstemme (bruk da skjemaet i vedlegget NPK valgkomiteens innstilling). I følge NKKs jurister vil personlig fremmøte via web være å anse som gyldig. Fullmakter begrenses til to fullmakter per personlig fremmøtte klubbmedlem.
Forhåndsstemmer kan kun benyttes på valg.
 
Forhåndsstemmer må være sendt i god tid sånn at vi mottar dette før møtet.
 
Adresse for forhåndsstemmer:
Norsk Pinscherklubb
Sendesvegen 209
7656 verdal
 
Det er kun medlemmer som har betalt medlemskap og har vært medlem de siste 4 ukene før møtet som kan stemme.
 
Velkommen skal dere være 🙂
 
På vegne av styret i Norsk Pinscherklubb
Leder Gunn Marit Bertheussen

INNKALLING MED VEDLEGG