Fortsatt endringer

Linn Informasjon Leave a Comment

Selv om hjemmesiden nå er publisert, så jobber vi fortsatt med å få ut ting på siden. Det vil derfor plutselig dukke opp ting du ikke har sett før og iblant vil du oppleve at du ser ting som ikke er ferdig, slik at linker ikke virker, tekster er uferdige osv. Vi jobber med det, så det er bare sånn …