GENERELT OM HELSE - PINSCHER

Pinscheren er en sjelden rase i Norge. Erfaringene hittil tilsier at rasen er å betrakte som frisk, men på grunn av liten genpool i Norge så er det vanskelig å konkludere på spesifikke ting.
Rasen kan uten problemer bli 12-14 år.

Noen sykdommer kan dukke opp hos pinscheren, som hos alle andre raser.

Norsk Pinscherklubb anbefaler at pinscherne som skal benyttes i avl bør være HD røntget, øyelyst (ikke eldre enn 1 år på parringstidspunkt) og gentester for dilute og vWD hos foreldredyrene er å foretrekke. Fra 2020 ble det et krav om kjent øyelysningsattest som ikke er eldre enn 1 år for å registrere pinschervalper i NKK.


SPESIFIKKE HELSEPROBLEMER SOM MAN BØR GJØRES OPPMERKSOM PÅ

HD
Hofteleddsdysplasi er en defekt i hoftene, hofteskål og lårhodet ikke passer i hverandre. Belastningen blir dermed feil, det dannes forkalkninger og hunden kan få store plager alt ettersom hvor stor defekten er.

Hofteleddene bør røntges når hunden er 12-18 mnd gammel. Hofteleddene graderes på følgende måt: Fri (A + B), svak grad (C), middels (D) eller sterk grad (E) av HD. Årsakene for å utvikle HD er en blanding av arv og miljø (viser til NKK sin rapport om HD).

Vi har sett de senere år at noen pinschere får avlest svak grad av HD (C), disse hundene vil i de aller fleste tilfeller leve et godt liv uten smerter da rasen er mellomstor, muskuløs og relativt lett i kroppen.

ØYELIDELSER
Det er pr i dag lite øyesykdom på pinscher og sånn vil vi gjerne fortsette å ha det. Derfor tester vi alle avlsdyr og gjerne avkom. Norsk Pinscherklubb anbefaler at oppdretterne formidler ønsket om øyelysning av avkom av sitt oppdrett. Autoriserte øyelysere anbefaler øyelysning ved 1, 4 og 7 år, da får vi etter hvert en indikasjon på hvor mange som er friske og hvor mange som utvikler øyesykdommer.

De øyesykdommene som oftest kan forekomme på pinscheren, selv om det er sjelden, er arvelig katarakt (gråstær), PHTVL/PHPV og distichiasis (øyehår som vokser innover).
- Katarakt utvikler seg stort sett med alderen hvis den dukker opp og kan tidligst oppdages ved 1 års alder. Denne sykdommen kan føre til blindhet.
- PHTVL/PHPV kan oppdages allerede på valper siden dette er en medfødt tilstand og graderes 1-6. Grad 1 aksepteres i avl med hund fri for denne tilstanden. 
- Distichiasis er feilstilte øyehår, som vokser ut gjennom åpningene for talgkjertlene langs øyelokkskantene. Hunder med mild eller moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for lidelsen.

I Norge er avlsreglene slik at alle pinschere som brukes i avl skal ha en øyelysningsattest som ikke er eldre enn ett år ved paringstidspunktet for å få registrert valper i NKK.

DILUTE
Dette er en genmutasjon som forårsaker blå pelsfarge. Dilutegenet er forbundet med blant annet plager som hårtap og hudinfeksjoner. Det er ikke registrert tilfeller av denne fargen i Norge pr nå.
Norsk Pinscherklubb anbefaler uansett at minst en av foreldrene er gentestet og fri (D/D) ved bruk i avl for å unngå at dette utvikler seg.


VON WILLEBRANDS DISEASE

Blødersykdom er relativt vanlig hos mennesker og dyr, men da gjerne i mild form. Sykdommen kommer av mangelen på von Willebrand's faktor (vWF), som er viktig for koaguleringsprosessen i blodet. Den vanligste formen er type 1, som kun gir milde avvik. Type 2 og 3 gir alvorlig blødersyke.
Nå har vi ikke hatt tilfeller av dette på rasen i Norge senere år, men Norsk Pinscherklubb anbefaler at gentest blir tatt av foreldredyr for å unngå sykdomsutbrudd.

VAKSINEREAKSJON
Tilstandens opprinnelse er ukjent. Den inntreffer 9-12 dager etter vaksinering, og symptomene er i lettere tilfeller; skjelving og svelging, og i alvorligere tilfelle større nevrologiske symptomer som krampeanfall.
Behandlingen må settes i gang omgående, og den eneste dokumentert nyttige behandling er med kortison. Reaksjonen gjentar seg ikke ved senere vaksinasjoner, og hunder med denne formen for reaksjon kan brukes i avl i kombinasjon med en hund uten vaksinereaksjon.

Snakk med veterinæren på forhånd og gi de infoskrivet om vaksinereaksjon. Vær sikker på at de er åpne for problemstillingen og tar deg på alvor!
Link: Vaksinereaksjon Pinscher


SPLITTING EARS/TØRRE ØREKANTER
Sprukne ørekanter er et ganske vanlig fenomen hos raser med tynne, hengende ører. Ørene blir tørre i kantene og sprekker opp så de blør.
Forebygg ved å smøre ørekantene med en fet, vannfri krem (særlig om vinteren er det viktig med krem uten vann). Om ørene har sprukket er det nødvendig å binde ørene slik at ikke hunden får ristet dem, det hindrer sårene i å lege seg siden de ristes åpne igjen.
Dette noe som plager spesielt de unge hundene og de fleste vokser det imidlertid av seg.

HUDLIDELSER
Pinscheren kan i likhet med alle raser, være plaget av diverse hudlidelser.
Noen hunder har spesielt følsom hud og fôrallergi. Til disse hundene er det er det viktig med et godt kvalitetsfôr, og i noen tilfeller spesialfôr. Spesielle fôr for hunder med diagnostiserte plager kan kjøpes hos veterinær.